107 North street, Blake Medical Center - Bradenton, FL

0123456789 Ma-Zat : 07:00 - 17:00

Erfgoed hoveniers

Onze kennis en passie inzetten om nu en in de toekomst van groen erfgoed te genieten.

Wij als erfgoedhoveniers beschikken over ruime ervaring als het gaat om advisering en planvorming omtrent groen bij landgoederen en buitenplaatsen. We helpen u bij tuinontwerp, (her)inrichting en/of duurzame instandhouding.

Duurzame instandhouding met nieuwe plannen Heading Style Image

Wij plaatsen historisch groen in een actuele context. Wij realiseren ons dat veel landgoederen en buitenplaatsen zijn behouden door inspanningen van overheden, particuliere eigenaren en instellingen. Om dit te kunnen blijven doen is een andere kijk op de toekomst nodig. Duurzame instandhouding wordt dan ook steeds vaker gewaarborgd met nieuwe plannen, een nieuwe bestemming en nieuwe gebruikers. Veel landgoederen en buitenplaatsen zijn (gedeeltelijk) opengesteld en hebben een dubbelfunctie. Dit heeft consequenties voor de instandhouding van uw groene monumenten. Wij als erfgoedhovenier kunnen hierin advies geven.

Historisch groen Heading Style Image

Kennis van de historie van aanleg, de samenhang tussen de aanwezige elementen en de verschillende tijdlagen in de aanleg zijn cruciaal voor zorgvuldig onderhoud én passende oplossingen bij eventueel nieuw gebruik. Wij kunnen u helpen bij duurzaam behoud en ontwikkeling van uw groen erfgoed in breder perspectief. Van onderhoud tot een stuk ontwerp of (her)inrichting. En van beekloopjes tot grote monumentale bomen.

Specialiteit Heading Style Image

Stinzenplanten zijn een cultuurhistorisch onderdeel van de Nederlandse flora. Veel stinzenplanten zijn nu in de wet beschermd en behoren tot ons cultureel erfgoed. Vraag daarom een deskundige Erfgoedhovenier voor het in stand houden van uw waardevolle stinzenbegroeiing.

Vereniging erfgoed hoveniers Heading Style Image

De Vereniging van Erfgoedhoveniers is een groep hoveniersbedrijven die zich onderscheiden met hun specialisatie; het groen erfgoed. De leden staan garant voor hun brede deskundigheid, kwaliteit en betrokkenheid. Alle aangesloten Erfgoedhoveniers werken volgens de URL bij groene monumenten. Zo is uw monumentale stadstuin, boerenerf, landgoed of historische begraafplaats in vertrouwde handen. De aangesloten leden zijn verspreid door het gehele land.